Category: Iowa

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC News ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa chọn đầu tiên trong Iowa caucus 2024 với 42%, DeSantis 19%, Tim Scott 9%, Mike Pence & Nikki Haley 6%, Vivek Ramaswamy 4%, Doug Burgum: 2% và Will Hurd 1%

Theo tin NBC News Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC NewsIowa ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa…

Trump dẫn trước dẫn trước DeSantis 46%-16% và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Iowa năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Fox Business Poll vào tháng 7 năm 2023

Theo tin Fox Business Poll Trump dẫn trước dẫn trước DeSantis 46%-16% và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng…