Category: New Hampshire

Theo cuộc thăm dò mới nhất ở tiểu bang New Hampshire cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 9 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 39%, Ramaswamy 13%, Haley 12%, Christie 11%, DeSantis 10%, Scott 6% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo cuộc thăm dò mới nhất cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 9 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 39%, Ramaswamy 13%, Haley 12%, Christie…

Political thu được cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 47%, DeSantis & Halley 10%, Ramaswamy & Christy 8%, và Scott 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NMB Research poll Theo cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research do Political thu được trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn dẫn đầu với 47%,…

Biden dẫn trước Trump 7%, Biden dẫn trước Robert Kennedy Jr. 65%-12% & Trump dẫn trước Chris Christie 49%-9% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Polling

Biden dẫn trước Trump 7%, Biden dẫn trước Robert Kennedy Jr. 65%-12% & Trump dẫn trước Chris Christie 49%-9% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò…

Theo cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%, Trump dẫn trước Haley 43% – 7% và Trump dẫn trước Scott 43% – 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NHJournal/co-efficient poll Theo Cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%,…

Theo Cuộc thăm dò Granite State mới nhất của University of New Hampshire trong tháng 7 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn trước DeSantis với tỷ lệ 37 – 23% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin The Granite State Poll Theo Cuộc thăm dò Granite State mới nhất của University of New Hampshire trong tháng 7 năm 2023 thì Trump giữ vị trí dẫn…