Category: Runoff Election

Plus1Vote sẽ cung cấp các chuyến đi khứ hồi miễn phí đến các phòng phiếu ở tất cả 159 quận cho ngày bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia vào ngày 5 tháng 1 năm 2021

Theo tin Plus1Vote hay prnewswire.com Plus1Vote sẽ cung cấp miễn phí các chuyến đi Bỏ phiếu Ngày Bầu cử cho Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia…

AALDEF tìm kiếm tình nguyện viên thăm dò ý kiến tại 5 địa điểm ở Doraville, Duluth, Johns Creek và Norcross trong quận DeKalb, Fulton và Gwinnett cho các cuộc bầu cử cho Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia

Theo tin The Asian American Legal Defense and Education Fund hay prnewswire.com AALDEF tìm kiếm tình nguyện viên cho các cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở…

Plus1Vote sẽ cung cấp các chuyến đi miễn phí đến các cuộc Bỏ phiếu vắng mặt, Bỏ phiếu Sớm, và Bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử cho Thượng viện Hoa Kỳ vòng hai ở tiểu bang Georgia

Theo tin Plus1Vote hay prnewswire.com Plus1Vote sẽ cung cấp các chuyến đi miễn phí cho cử tri trong các cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Georgia Toàn tiểu bang đến…