Category: Uncategorized

Kết quả Bầu cử Runoff cho ghế Thượng Nghị Sĩ trong tiểu bang Georgia năm 2022

Theo tin GEORGIA SECRETARY OF STATE BRAD RAFFENSPERGER Georgia Senate Runoff Election Results 2022 RESULTS Last updated Tuesday, December 6, 2022, 9:15:56 PM (6 minutes ago) https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finfo.orcid.org%2Fdocumentation%2Fmember-portal%2Fmember-portal-affiliation-manager-guide%2F&psig=AOvVaw3Vc5_gwVHXnCNOcArdXEKH&ust=1670466187625000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjRxqFwoTCOjFxM-55vsCFQAAAAAdAAAAABAE https://sos.ga.gov/#:~:text=The%20Office%20of%20the%20Georgia,oversees%20the%20state’s%20securities’%20market.&text=Secretary%20Brad%20Raffensperger%20and%20his,serve%20the%20citizens%20of%20Georgia.

Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã ra lệnh kiểm phiếu lại một phần kết quả bầu cử tổng thống ở các quận Dane và Milwaukee sau khi nhận được đơn đếm phiếu lại và 3 triệu đô la Mỹ từ ban vận động tranh cử của Donald Trump

Theo tin Wisconsin Elections Commission Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã ra lệnh kiểm phiếu lại một phần kết quả bầu cử tổng thống ở các quận Dane và Milwaukee…