Category: Virginia

Kết quả thăm dò dư luận của Quinnipiac University National Poll thông báo vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 cho biết Elizabeth Warren nhận được sự ủng hộ từ 29% cử tri trong Đảng Dân chủ và cử tri độc lập nghiên về ủng hộ cho Đảng Dân chủ so với 26% ủng hộ Joe Biden

Theo tin Quinnipiac University National Poll Kết quả thăm dò dư luận của Quinnipiac University National Poll công bố vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 cho biết Elizabeth Warren…