Joseph Cao

Cao Quang Ánh nói chuyện với vận động gây quỹ vào thượng viện Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn

Buổi họp mặt với cựu Dân biểu Cao Quang Ánh . Cao Quang Ánh vận động gây quỹ vào Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày Chúa nhật 17/04/2016 lúc 03 đến 05 giờ chiều tại Nhà hàng Present.

Cao Quang Ánh vận động gây quỹ vào Thượng viện Hoa Kỳ

Cao Quang Ánh vận động gây quỹ vào Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày Chúa nhật 17/04/2016 lúc 03 đến 05 giờ chiều tại Nhà hàng Present.

JosephCao041716PresentRestaurant]]>