Tag: Chris Christie

Trong các cuộc đối đầu giữa các ứng cử viên tổng thống 2024 thì Biden thua Trump 5 điểm, Nikki Haley 4 điểm và Tim Scott 2 điểm theo cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS / Harris Poll

Trump dẫn trước Biden 40%-35%, Trump dẫn trước DeSantis 55%-10% & Biden dẫn trước Robert F. Kennedy Jr. 60%-15% trong tranh cử Tổng thống năm 2024 theo cuộc thăm dò…

Political thu được cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu với 47%, DeSantis & Halley 10%, Ramaswamy & Christy 8%, và Scott 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NMB Research poll Theo cuộc thăm dò mới nhất do NMB Research do Political thu được trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn dẫn đầu với 47%,…

Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy và Nikki Haley thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng hòa đầu tiên theo cuộc thăm dò mới nhất của Ipsoss cho Five Thirty Eight & The Washington Post

Theo tin FiveThirtyEight/Washington Post/Ipsoss Survey: Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy và Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên Ron DeSantis 29% Vivek Ramaswamy 26% Nikki Haley 15%…

Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC News ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa chọn đầu tiên trong Iowa caucus 2024 với 42%, DeSantis 19%, Tim Scott 9%, Mike Pence & Nikki Haley 6%, Vivek Ramaswamy 4%, Doug Burgum: 2% và Will Hurd 1%

Theo tin NBC News Theo Cuộc thăm dò mới nhất của Des Moines Register/NBC News/Mediacom poll cho NBC NewsIowa ngày 21 tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn đầu lựa…

Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho The Economist cho thấy Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump 39%-38%,và Trump đang dẫn trước Thống đốc Ron DeSantis 53%-15% trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo thăm dò mới của YouGov Poll cho The Economischo thấy Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump 39%-38%, Trump đang dẫn trước Thống đốc Ron DeSantis 53%-15% trong danh…

Theo cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%, Trump dẫn trước Haley 43% – 7% và Trump dẫn trước Scott 43% – 5% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo tin NHJournal/co-efficient poll Theo Cuộc thăm dò mới nhất do co-efficient poll cho NHJournal trong tháng 8 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSantis & Christie 43% – 9%,…

Cuộc thăm dò mới nhất của Fox Business Poll tại tiểu bang South Carolina thì Trump dẫn trước Nikki Haley với tỷ lệ 48 – 14%, DeSantis với tỷ lệ 48 – 13% Tim Scott với tỷ lệ 48 – 10% trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024

Theo Cuộc Thăm Dò ở Tiểu Bang South Carolina của Winthrop trong ngày 23 tháng 7 năm 2023 thì Trump dẫn trước DeSanti, Haley, và Scott Theo tin Fox Business…