Tag: Joe Biden

Thống đốc Tony Evers đã ký các giấy tờ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Wisconsin ký quyết định thông qua kết quả của cuộc bầu cử tổng thống trên toàn tiểu bang Wisconsin gồm cả kết quả từ các cuộc kiểm phiếu lại ở các quận Dane và Milwaukee

Theo tin Wisconsin Elections Commission & Thống đốc Tony Evers Thống đốc Tony Evers đã ký các giấy tờ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu…

Bầu cử tổng thống năm 2020: Phân tích xu hướng và dữ liệu dựa trên quan sát của Jumptuit cung cấp kết quả chính xác hơn các cuộc thăm dò truyền thống

Theo tin Jumptuit hay prnewswire.com 2020 Presidential Election: Jumptuit’s Observation-Based Trending Data and Sentiment Analysis Provides More Accurate Results Than Traditional Polls Jumptuit’s observation-based approach detects early signals and precursors…