Tag: Joe Biden

Thống đốc Tony Evers đã ký các giấy tờ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Wisconsin ký quyết định thông qua kết quả của cuộc bầu cử tổng thống trên toàn tiểu bang Wisconsin gồm cả kết quả từ các cuộc kiểm phiếu lại ở các quận Dane và Milwaukee

Theo tin Wisconsin Elections Commission & Thống đốc Tony Evers Thống đốc Tony Evers đã ký các giấy tờ chứng…