Tag: Mike Pompeo

Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tháng 3 năm 2023 của Monmouth University thì Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 41 trong danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Theo Cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tháng 3 năm 2023 của Monmouth University Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 41 trong danh sách ứng cử…