Tag: Tulsi Gabbard

Cuộc thăm dò ngày 6 tháng 11 của Quinnipiac University National Poll ở Iowa đã tìm thấy cuộc đua 4 chiều trong các cuộc họp kín Iowa caucus của tổng thống Đảng Dân chủ thì một nửa số người đi các Iowa caucuses 2020 của đảng Dân chủ có thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Theo tin Quinnipiac University National Poll Cuộc thăm dò ngày 6 tháng 11 của Quinnipiac University National Poll ở Iowa…